لاستیک های هوشمند خودرو
اخبار و تکنولوژی روز دنیا


لاستیک های هوشمند خودرو

عملکرد این تایرهای جدید به این شکل است که یک حسگر 9 گرمی و 10 سانتی متری داخل تایر تعبیه می شود و از طریق یک اپلیکیشن با راننده صحبت می کند.در این لاستیک ها با استفاده از این حسگر کوچک ، تمامی اطلاعات مربوط به تایر خودرو از طریق بلوتوث بر روی صفحه ی نمایش گوشی همراه منتقل می شود و راننده می تواند این اطلاعات را مشاهده نماید.

این حسگرها در عاج لاستیک نصب می شوند  و دارای سنسورهای فشار،دما و حافظه اطلاعات هستند.همچنین این لاستیک ها در هنگام ساییدگی عاج،حرکت روی زمین های مختلف و شرایط آب وهوایی گوناگون به راننده پیشنهاداتی را ارائه می دهد.

همچنین این حسگرها فشار وارده بر هر چرخ را محاسبه کرده و مسافت طی شده را تخمین زده و بدین وسیله عمر چرخ هم با این حسگرها قابل محاسبه است.

این حسگرها می توانند با کاربران دیگر  جاده مرتبط شوند و شرایط جاده را سریعا به راننده هشدار دهند و برای حرکت راحت تر ،شرایط جاده را به راننده منتقل کنند.

استفاده از این تایرهای هوشمند جان سرنشینان خودرو را در برابر واژگونی و انحراف از مسیر ناگهانی خودرو نجات می دهد.

زیر قیمت بازار بخرید  09123062027