کروز کنترل چیست؟

کروز کنترل سیستمی است که سرعت راننده را روی وضعیتی ثابت در شرایط مختلف بدون استفاده از پدال گاز در مسافت هایی که طولانی است ،نگه می دارد.این کلیدها هم بر روی سردنده و هم بر روی فرمان قابل نصب هستند.در این سیستم سرعت موردنظر بر روی حافظه ثبت می شودو راننده با فشردن یک کلید بطور اتوماتیک ،سرعت خودرو را بر روی سرعت ثبت شده تنظیم می کند.درصورتیکه راننده ترمز کند یا پدال کلاج را فشار دهد سیستم کروز کنترل قطع شده و راننده کنترل را در دست می گیرد ویا با افزایش سرعت توسط راننده ،سیستم کروز کنترل بر روی مقدار تثبیت شده تنظیم می گردد.

از دیگر مزایای این سیستم جلوگیری از سرعت غیرمجاز در محدوده هایی  است که سرعت مجاز ،مشخص شده است  وهمچنین مصرف بهینه سوخت که از دیگر مزایای این سیستم است.جهت افزایش ایمنی راننده و سرنشینان سیستم کروز کنترل با فشار دادن ترمز غیرفعال می شود.

کامپیوتر خودرو توسط داده های این سیستم ،فاصله ی خود را با خودروی جلویی حفظ می کند.درصورتیکه خورویی به طور ناگهانی به شما نزدیک شود،این سیستم سرعت خودرو را با توجه به سرعت آن کاهش می دهد.اگر در هنگام استفاده از این سیستم به خودروی جلویی خیلی نزدیک شوید به شما هشدار می دهد و در صورت نیاز ترمز می کند.برخی خودروسازان از لیزر و برخی دیگر از سیستم های نوری دوربین دار در این سیستم استفاده کرده اند.این سیستم در شب و روز در مسیر به خوبی عمل می کند ولی در شرایط بد جوی از عملکرد آن کاسته می شود.

با اطمینان و ایمن زیر قیمت بازار بخرید  09123062027